เจาะลึก 30 คำถามวันที่ 2
เจาะลึก 30 คำถามวันที่ 1
เจาะลึก 30 คำถาม
รู้แล้วทำไมไม่มีแฟน
30 คำถาม เพื่อดูว่าเราเข้าใจคนที่เรารักมากน้อยแค่ไหน
การต่อสู้กับตนเอง
ตำถามซึ่งไร้คนตอบ
กิน - ดูหนัง - งานแต่งงาน
เรื่องของ Peter
เฉลยเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก
เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก
ออกแรงแล้วก็กิน
I love you more
บมสัมภาษณ์ไปทำบุญราชลี ตอนจบ
บมสัมภาษณ์ไปทำบุญราชลี ตอนพักครึ่ง
บมสัมภาษณ์ไปทำบุญราชลี
ทำบุณชราชลีเด้อ
น้องสาวเพื่อน
คำเฉลยหลากหลายเรื่องราว
หลากหลายเรื่องราว
ไม่มีอะไร
รายงานหลังความตายของมารดา
บันทึกของการจากลา
กลับมาอีกครั้ง
แด่ผู้หญิงที่รักมากที่สุด
R.I.P My friend
ครัว ศอฉ.
เก็บตัวฝึกวิชา
สัปดาห์แห่ง ทุกขเวทนา ตอนที่ 2
สัปดาห์แห่ง ทุกขเวทนา
กิ้งก่า
อิมพีเรียล
My love
อ้อด แอ๊ด
SIGN Artist ver.
SIGN
เสร็จสิ้นแล้วกับภารกิจแบบผีผี
คิดจะพัก คิดถึงคิทแคท
วันกลับมาจากวัด
OiLy
Mody
คุณตูน
คุณต้อม


 


ช่วงนี้เหนื่อยล้าแบบสุดๆ จากมากมายหลากหลายเรื่อง

แต่หนักไปทางเรื่องงานเป็นหลัก


ใจอยากจะเล่า แต่ขอใช้ภาพ สื่อแทนไปก่อน

ให้ทุกคนได้เดา เรื่องราวที่เกิดขึ้น กันไปก่อนนะครับ


แล้วเดี๋ยวจะมาขยายความอีกครั้ง

^^


เรื่องราวที่1


หลากหลายเรื่องราว

หลากหลายเรื่องราว

หลากหลายเรื่องราว

หลากหลายเรื่องราว

หลากหลายเรื่องราว

หลากหลายเรื่องราว
เรื่องราวที่2

หลากหลายเรื่องราว

เรื่องราวที่3

หลากหลายเรื่องราว

หลากหลายเรื่องราวเรื่องราวที่4

หลากหลายเรื่องราว

หลากหลายเรื่องราว


เรื่องราวที่5

หลากหลายเรื่องราว

หลากหลายเรื่องราว


เรื่องราวที่6

หลากหลายเรื่องราว

หลากหลายเรื่องราว

หลากหลายเรื่องราว

 

หลากหลายเรื่องราว

หลากหลายเรื่องราว


หลากหลายเรื่องราว


เรื่องราวที่7

หลากหลายเรื่องราว


     Share

<< ไม่มีอะไร คำเฉลยหลากหลายเรื่องราว >>

Posted on Mon 12 Aug 2013 20:41
Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh